Tag Archiv: mandalasystem

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ใหม่ล่า ที่พ่อค้าแม่ขายต้องดู!

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ใหม่ล่า ที่พ่อค้าแม่ขายต้องดู! การทำธุรกิจ สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การสร้างสรรค์สินค้าให้ดี แต่เป็นการทำยังไงให้ธุรกิจของเรา สินค้าของเรา เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้า หรือเกิดการลองใช้ได้ ซึ่งนี่เป็นหน้าที่ของนักการตลาดอย่างแท้จริง ซึ่งถ้าสินค้าดี แต่ไม่ไปถึงมือลูกค้า ยอดขายก็ไม่เกิด (more…)